Covid-19

Folkeslag og Covid-19

Aftenskolen Folkeslag er opmærksom på Covid-19 situationen og tager de forholdsregler, der bidrager til at vi kan gennemføre vores aktiviteter på forsvarlig vis jvf. Sundhedsstyrelsens og Københavns Kommunes retningslinjer:


  • God håndhygiejne.
  • Aftørring af kontaktflader.
  • Overholdelse af afstandskravene.
  • Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, tilrettelægges aktiviteterne derefter.