Her kan du se hvem vi tilbyder nedsat pris og hvilken dokumentation som evt. kræves.

  • Modtager du dagpenge, supplerende dagpenge eller kontanthjælp skal du udfylde en tro- og loveerklæring ved hver sæsonstart.

  • Er du studerende og modtager SU, skal du udfylde en kopi af din støttemeddelelse, hver gang du starter på en ny sæson.

  • Er du lærling, skal du indsende gældende uddannelsesaftale ved hver sæsonstart.

  • Modtager du førtidspension eller efterløn, skal du indsende dokumentation. Dokumentationen er varig. Dvs. at hvis du har indsendt den én gang, skal du ikke indsende den igen.

  • Er du pensionist, og er du fyldt 65 år behøver du ikke at indsende dokumentation.

      Skriv endelig til os hvis du er i tvivl om hvilken nedsat pris du eventuelt er berettiget til.